Overweegt u een doorstart te maken maar kunt u de gevolgen niet overzien? Maak dan hier een schets van uw doorstartplan

Plan ontwerpen

Wilt u weten hoe u na faillissement een doorstart kan realiseren en welke hindernissen u zult moeten overwinnen? Na het invullen van 17 vragen ziet u meteen of de bedrijfsactiviteiten winst opleveren.

Uitbeelden

Het doorstartplan verlaagt de complexiteit. Het geeft de verhoudingen tussen markt, activa en medewerkers weer en tekent de financiële haalbaarheid van de herstart af. Nu is het risico en de (potentiele) opbrengst af te wegen alvorens te beslissen om door te starten.

Interactie

Overleg met uw financierders, pas de velden van de vragen voor zover dit nodig is aan. Voeg uw aannames toe, geef in het kort een toelichting op de schetsen in enkele pagina's A-4. Geeft het geschetste vertrouwen, is het businessmodel realistisch opgebouwd?

Een doorstart is geen makkelijk proces. Het doel is het veilig stellen van bedrijfsactiviteiten die winst opleveren.

U zult met een aantal zaken rekening moeten houden om dit succesvol te doen. Dit is afhankelijk van het beoogde businessmodel, de oorzaak van het faillissement en of u (voldoende) liquide middelen voorhanden heeft. Wanneer u een concurrent bent van gefailleerde, dan is de dikte van uw portemonnee het meest belangrijk om een winnend bod uit te brengen. Voor het zittende management speelt een eventueel verwijt (achteraf) mee, en is eveneens het kunnen beschikken over cash cruciaal.

Het aantal medewerkers dat u na de herstart een nieuwe arbeidsovereenkomst wilt aanbieden telt mee in de afweging voor de curator om u de bedrijfsactiviteiten te gunnen. Naast een bod op de activa en de aandacht voor de sociale paragraaf, is het nodig zicht te hebben op de overname van jaarcontracten en de verwachte omzet die daarmee behaald kan worden. Ook de aan de omzet gerelateerde kosten en de noodzakelijke investeringen zijn van belang. Tegelijkertijd wordt met het verzamelen van informatie berekend hoeveel geld er nodig is om de doorstart te financieren.

Na aftrek van uw eigen inbreng wordt uiteindelijk duidelijk hoe de financiële haalbaarheid van uw plan is en hoeveel aanvullend krediet er nodig is. In een doorstartplan worden alle onderdelen met elkaar in verband gebracht. U kunt zelf eenvoudig en snel beoordelen of een doorstart mogelijk is.